Tietosuojaseloste

Rekisterin pitäjä
Salonki Fox Oy
Y-tunnus: 3318219-7
Kauppapuistikko 29 lh. 4, 65100 Vaasa
Yhteyshenkilö: info (at) sopivashop.fi
Rekisterin nimi
SopivaShop -asiakasrekisteri
Rekisterin pitämisen peruste
Asiakassuhteen hoito, ylläpitäminen ja kehittäminen.
Rekisterin käyttötarkoitus
Käsittelyn tarkoituksena on asiakassuhteen hoitaminen, hallinnointi, asiakkaan ja rekisterinpitäjän oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttaminen sekä henkilötietolain mukainen henkilötietojen käsittely verkkopalveluihin, verkkokauppaan ja ajanvaraukseen liittyviin tarkoituksiin.
Henkilötietojen käsittelyn periaatteet
Henkilötietojen käsittelyssä noudatetaan aina seuraavia periaatteita: Henkilötiedot käsitellään lain mukaisesti, asianmukaisesti ja rekisteröidyn henkilön kannalta läpinäkyvästi. Henkilötiedot kerätään tiettyä, nimenomaista ja laillista tarkoitusta varten, eikä niitä käsitellä myöhemmin näiden tarkoitusten kanssa yhteensopimattomalla tavalla. Henkilötiedot ovat asianmukaisia, olennaisia ja rajoitettuja siihen, mikä on tarpeellista suhteessa niihin tarkoituksiin, joita varten niitä käsitellään. Henkilötietojen on oltava täsmällisiä ja ajantasaisia. Kaikki käsittelyn tarkoituksiin nähden havaitut epätarkat ja virheelliset henkilötiedot poistetaan tai oikaistaan. Henkilötiedot säilytetään muodossa, josta rekisteröity on tunnistettavissa ainoastaan niin kauan kuin on tarpeen tietojenkäsittelyn tarkoituksen toteuttamista varten. Henkilötietoja käsitellään tavalla, jolla varmistetaan henkilötietojen asianmukainen turvallisuus, mukaan lukien suojaaminen luvattomalta ja lainvastaiselta käsittelyltä sekä vahingossa tapahtuvalta häviämiseltä, tuhoutumiselta tai vahingoittumiselta käyttäen asianmukaisia teknisiä tai organisatorisia toimia.
Rekisterin tietosisältö
Asiakkaan perustietoja (kuten nimi, osoite, henkilötunnus, puhelinnumero, sähköposti, laskutustiedot), yritysasiakkaan yhteyshenkilön perustietoja (kuten nimi-, osoite, y-tunnus, puhelinnumero, sähköposti, laskutustiedot, tehtävä ja asema yrityksessä) sekä asiakaskäyntien käynti- ja ostotiedot. Muut asiakkaan itsensä antamat tiedot (kuten ammatti, harrastukset sekä muu sellainen tieto, jolla on merkitystä asiakassuhteen ylläpidossa, tuotteiden kohdentamisessa ja markkinoimisessa). Muut asiakkuuden hoitoon liittyvät tiedot, kuten ajanvaraustiedot ja verkkokaupan
tilaushistoria.
Säännönmukaiset tietolähteet
Asiakkaalta itseltään saadut tiedot, joita kerätään puhelin- ja sähköpostiyhteydenotoista, sähköisen ajanvarauksen ja verkkokaupan tiedoista, verkkosivujen lomakkeesta, asiakkaan käynnin aikana asiakkaan antamista lisätiedosta.
Evästeet
Verkkosivustollamme käytetään evästeitä (cookies) sivuston kävijätilastojen analysointiin. Tavoitteenamme on kehittää sivustomme laatua ja sisältöjä käyttäjälähtöisesti. Kävijätiedot on anonymisoitu, emmekä lähetä niitä kolmansille osapuolille. Voit halutessasi estää evästeiden rekisteröinnin selaimesi määrityksistä. Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja. On hyvä ottaa huomioon, että evästeet voivat olla tarpeellisia joidenkin palveluiden asianmukaiselle toimimiselle.
Kolmannen osapuolen evästeet
On huomattava, että kolmansien osapuolten palveluiden, jotka käyttävät evästeitä tai muita seurantakohteita palveluidemme kautta, valvonta ei kuulu tämän käytännön piiriin, emmekä käytä mitään kontrollia näihin käytäntöihin. Näiden evästeiden käyttöä säännellään saman kolmannen osapuolen laatimien sääntöjen mukaisesti. Siksi pyydämme teitä ottamaan huomioon tietosuojaa koskevat tiedot ja tiedot siitä, miten verkkosivuilla julkaistuja evästeitä voidaan hallita tai poistaa käytöstä: Woocommerce -tietosuoja ja evästeet:
https://woo.com/document/woocommerce-cookies/
Google tietosuoja ja evästeet: https://policies.google.com/privacy?hl=fi
Google Analytics tietosuoja ja evästeet
https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=fi
Tietojen luovuttaminen
Lähtökohtaisesti tietoja ei luovuteta muille osapuolille. Mikäli tietoja luovutetaan, perustuu luovuttaminen rekisteröidyn suostumukseen (kirjallinen suostumus) ja rekisteröidyn asioiden hoitamiseen. Asiakasrekisterin tietoja ei siirretä, säilytetä tai luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.
Tietojen säilytys
Kerätty tieto säilytetään vain sen ajan, kun se on toiminnan kannalta merkityksellistä.
Rekisterin suojauksen periaatteet
Fyysinen suojaus
Kirjalliset dokumentit säilytetään lukitusti, erillään sähköisesti tallennetuista tiedoista. Sähköinen suojaus Rekisterinpitäjän tietojärjestelmät ja matkapuhelin (ajanvaraus, verkkokauppa) sekä muut sähköiset tiedostot on suojattu normaalisti käytössä olevilla tietoteknisillä suojausmenetelmillä. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja salasanaa.
Tarkastus- ja korjausoikeus
Rekisteriin kirjatulla henkilöllä on oikeus tarkistaa itseään koskevat dokumentit siltä osin, että muiden rekisteröityjen oikeuksia ei loukata. Rekisteriin kirjatulla henkilöllä on oikeus vaatia kirjauksen korjaamista. Mikäli kirjauksessa on molempien osapuolten toteama virhe, se tulee korjata välittömästi. Mikäli korjausta vaaditaan tulkintaan tai muutoin epäselvään kohtaan, korjausvaade liitetään korjattavan kohdan yhteyteen, mutta ei korjata. Tarkastuspyyntö tulee osoittaa kirjallisesti yrityksen yhteyshenkilölle.
Rekisteröidyn muut oikeudet
Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa henkilötietojen käsittelyyn antamansa suostumus. Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojensa käyttäminen markkinointiin.
Tietoturvaloukkaukset
Mahdollisten tietoturvaloukkausten osalta yritys on velvollinen ilmoittamaan asiasta valvontaviranomaiselle 72 tunnin kuluessa siitä, kun rekisterinpitäjä on tullut tietoiseksi tietoturvaloukkauksesta. Tietoturvaloukkauksesta ilmoitetaan myös loukatuille henkilöille.

Uutiskirje

Tilaa uutiskirje ja saa hyödyllistä tietoa meidän ekologisista ja hajusteettomista palveluista, tuotteista sekä tulevista tarjouksista

© 2024 SopivaShop. All Rights Reserved.

Ostoskori

0
image/svg+xml

Ostoskori on tyhjä

Jatka ostoksia